AGB

  1. ALLMÄNT

Dessa köpevillkor (”Villkoren”) gäller vid Kunds köp av produkter från Zipforce AB, org.nr. 559079-9663 (”Zipforce”, ”vi” eller ”oss”). Med ”Kund” (liksom ”du” eller ”dig”) avses sådan fysisk eller juridisk person som har rätt att acceptera Villkoren och som har en leveransadress i Sverige. Genom godkännande av Villkoren garanterar Kund att denne är behörig att ingå avtal med Zipforce samt att följa Villkoren. 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Den version av Villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på www.zipforce.se (”Hemsidan”) när du gör din beställning.

2. BESTÄLLNING

Beställning av våra produkter sker via Hemsidan. Lagd beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse från oss via mail till den mailadress du angivit när du genomfört ditt köp. Beställningar är bindande först efter att du fått en orderbekräftelse, med reservation för lagersaldofel och andra oförutsedda händelser som gör att vi inte kan leverera din beställning. Om vi redan mottagit din betalning för en beställning som inte kan genomföras, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning. Du har i sådant fall inte rätt till någon ytterligare ersättning.

Vid uppenbara felaktigheter i orderbekräftelse och/eller på Hemsidan (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du såklart rätt att avboka ditt köp.

3. PRISER OCH BETALNING

Alla priser anges inklusive mervärdesskatt och i svenska kronor. Priser anges exklusive kostnad för frakt. Kostnaden för frakt anges i samband med att du genomför ditt köp och varierar mellan olika produkter.

Vi använder oss av den PCI-certifierade betaltjänsten Stripe. PCI-certifieringen medför att samtliga transaktioner hos Stripe är krypterade med hög säkerhet. De kortuppgifter som du anger på Hemsidan hanteras alltså på ett säkert rätt. Mer information om Stripe återfinns på webbplatsen www.stripe.com. Detta innebär att giltiga betalningsmedel är MasterCard, VISA och American Express, eller andra betalningsmedel som anges vid köptillfället.

4. LEVERANS M.M

Vi skickar alla våra försändelser med Schenker. Du kommer att få din beställning till ett utlämningsställe som är så nära den leveransadress som du angivit som möjligt. Du måste legitimera dig vid uthämtning och namnet på paketet måste stämma överens med legitimationen. Du kan även hämta ut paket genom ett bud varvid budet måste uppvisa din och sin egen legitimation samt meddela sådan kod som du erhåller vid avisering.

Leverans av köpt produkt sker vid sådan tidpunkt som anges när du genomför ditt köp (normalt inom cirka 1–3 arbetsdagar inom Sverige och 5-7 dagar inom EU). Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. I händelse av väsentlig leveransförsening kommer vi att kontakta dig.

Du kan spåra ditt paket genom www.schenker.se genom att ange ditt kollinummer som du får av oss per mail så snart ditt paket är paketerat.

5. ÅNGERRÄTT OCH RETURER

Du har rätt att ångra din beställning från och med den dag du gör din beställning till och med 30 dagar efter mottagandet av dina beställda produkter. Om du önskar ångra och returnera din beställning kan du meddela oss om detta genom att skicka ett mail till info@zipforce.se. Så måste ske inom den ovan angivna tidsfristen.

Om du har debiterats för det köp som du önskar ångra eller sådan vara som du önskar returnera, får du en återbetalning som motsvarar det aktuella beloppet och erlagd fraktkostnad genom samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning.

6. GARANTI

Vi jobbar för att alla våra kunder ska bli 100% nöjda med sina köp. Om du får problem med en produkt kontakta oss via mail (info@zipforce.se). Ange ditt ordernummer eller serienummer på enheten samt vad som är fel på varan så hjälper vi dig. Garanti gäller ett (1) år.
• Skulle reparation av din enhet vara nödvändig så ombesörjer vi normalt detta inom 3 dagar från det att vi mottagit din enhet. Har du behov av en utbytesenheten, vänligen kontakta kundtjänst.
• Lämnade garantier omfattar inte ersättning för direkt eller indirekt skada som kunden lidit med anledning av handhavandefel.
• Garantin omfattar inte att ersätta Kunden för montering/eller annan olägenhet i form av kostnad eller arbete som denna haft för att reparera/åtgärda cykeln.

7. REKLAMATION

Om du får problem med en produkt ska du kontakta oss omgående genom att skicka ett mail till info@zipforce.se. De villkor som följer av konsumentköplagen (1990:932) gäller. Vi står givetvis alla transportkostnader vid godkända reklamationer.

8. BRUKSANVISNING OCH SÄKERHET

Det är viktigt att användande av våra produkter endast sker på avsett sätt. Det är därför viktigt att du före användning noga läser igenom och säkerställer att du till fullo förstår den bruksanvisning och den säkerhetsinformation som levereras tillsammans med våra produkter.

9. PERSONUPPGIFTSHANTERING

När du handlar hos oss behöver vi ta del av vissa av dina personuppgifter. Du hittar information om hur vi behandlar dina personuppgifter på Hemsidan.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Svensk lag är tillämplig på avtalet.

Om vi skulle bli oeniga om något som rör dessa Villkor eller de produkter som du köpt hos oss i övrigt, hoppas vi att vi kan lösa tvisten genom att komma överens. Om det inte är möjligt, löses tvisten vid allmän domstol, med Stockholms Tingsrätt som första instans. För att få tvisten prövad kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.